Taş tedavisi

Mesane taşları, hareketsizlik,aşırı kilo alma,dengesiz beslenme ve bazı yaşam tarzı sebebile ortaya çıkan bir medeni dünya hastalığıdır.

Şimdiye kadar Mesane Taşları tedavisinde bugün olduğu kadar teknik olanak mevcut değildi.Dolayısile sunulan teknik olanakları kullanmak,  amaca uygun bir uygulama ve doğru teşhisin konulması için yapılan tetkikler  için önemlidir.

Çoğunlukla mesane taşları bir ömür boyu farkedilmez veya birdenbire ortaya çıkan idrar yollarındaki şiddetli sancı sonrası ilk defa teşhis edilir. Mesane taşlarında yaşam tarzı (Hareket yetersizliği, tekyönlü beslenme, aşırı kilo alma)  çok büyük rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra başka faktörler de mevcuttur (anatomik değişimler, Metabolizma bozuklukları, genetik Faktörler), mesane taşı oluşumunu destekler.

Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmekle beraber denge kadınların aleyhine kaymaktadır.

Mesane taşları idrarda biriken tuzlardan oluşmaktadır. Burada bahis, çökelti yapan tuzların kristallerle birleşerek inanılmaz  ebatlara ulaşmasıdır. Böbrekleri sağlam olan kimselerde de Kristaller oluşur. Bunlar genellikle kendi kendine idrar yolundan hiçbir ağrı ve sancı vermeden geçerler.

Tipik Mesane taşı tedavisi çok yönlüdür.

Bu sebeple tedavi şekli için özenli bir teşhis gereklidir. Ayrıca tedavinin başarısı herzaman Operatörlerin  yeteneğine bağlıdır.

Günümüzde  mesane taşının vücut dışından şok dalgalarıyla kırılması yöntemi (ESWL),  endoskopik uygulama ile taşın direkt olarak alınması (Ureterorenoskopi, URS), (perkütan Nefrolitotomi, PCNL) yada açık ameliyatla idrar yolunun açılarak taşın alınması gibi yöntemler uygulanmaktadır.

 

ESWL (Vücüt dışından şok dalgalarıyla taş kırma tedavisi)

ESWL böbreklerde bulunan taşların kırılması için uygulanan koruyucu bir yöntemdir. Bu yöntem az zorlamalı olup hemen hemen hiçbir yan tesiri yoktur. Ancak tedaviden hemen sonra taşların yokolması beklenmemelidir. Aslında bu yöntem mevcut taşların kırılarak küçük parçalara ayrılmasıdır. Taşlardan arınmak için hastanın kendisinin çaba göstermesi gerekmektedir (Bol sıvı almak, Hareket, Titreşim uygulaması). Hastaların çoğu  2-3 Ay sonra taşlardan arınmaktadırlar.

URS (Üreterorenoskopi = Idraryolu- ve Böbrekçıkımıgözlemi), katı ve bükülebilir

Üreterorenoskopi yöntemi  idraryolunda bulunan taşların direkt olarak  alınmasını mümkün kılmaktadır (Idraryolarının Lazer yardımıyla gözlenmesi, Sepetcik,Kıskaç...) .  URS, ESWL e göre taşların alınmasında uygulanan çok zarif bir yöntemdir.Ancak ESWL yöntemiyle mukayese edildiğinde daha zorlu ve daha yüksek komplikasyon riski taşıdığı görülmektedir.  Operatör gözlem esnasında taşa ulaşan bir yol bulsa bile bazı durumlarda dar anatomik orantı sebebile  %100 taştan arınma imkansızdır. Aynı ESWL de olduğu gibi burada da ,doğru teşhisin konulması için yapılan tetkikler önemlidir.

PCNL (Perkütan Neprolitotomi, Kapalı  böbrektaşı Ameliyatı)

PCNL Böbreklerdeki büyük taşların ( 1,5 cm den başlayan) alınmasında uygulanan bir yöntemdir.Böğürden böbreğe küçük bir delik açılarak girilir.  Ultrason kontrolundan sonra taş içeren böbrek işaretlenir, işaret edilen kanal  1cm açılarak böbreğe ulaşılır. Buradan çeşitli aletlerle  taşın kırılması paralel olarak taşın alınması uygulanır. Bu yöntem de çok zorlu olup aynı diğer yöntemler gibi doğru tedaviyi gerektiren durumları saptamaya bağlıdır.

Açık Taş Ameliyatı

Açık taş ameliyatı artık çok az uygulanan bir tedavi şeklidir. Birçok vakada yerini Endeskopi yöntemi almakta olup yine de bazı durumlarda açık ameliyatın uygulanması kaçınılmazdır. Örneğin, böbrek çıkımı darlığından dolayı oluşan taşlarda olduğu gibi.Bu durumda sadece taşın alınması sebebin ortadan kalkmasına yeterli olmaz . Bu durumda yapılan bir ameliyatla sebep hemen ortadan kaldırılır,yani burada bahis konusu olan  böbrek  çıkımı darlığıdır.

Sayfada ara:
St.-Antonius-Hospital

RWTH Aachen Akademik Eğitim Hastanesi

Klinik für Urologie und Kinderurologie

Üroloji ve çocuk ürolojisi Kliniği

Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler

+49 2403 - 76-1861

 
St.-Antonius-Hospital gGmbH
Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 76 - 0
Faks: 02403 76 -1119
 

Verwendung von Cookies

Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung
OK, verstanden