Mesane tümörleri

Mesane tümörleri, en içteki mesane duvarı tabakasını oluşturan epitel hücre tabakasından, kaynaklanır. Bu tümörler en sık olarak yetmişli yaşlarda ve erkeklerde kadınlara nazaran çok daha sık görülür.

Tedavisi

Operatif

Mesane tümörleri elektrikli ilmik benzeri bir araçla kazınarak tedavi edilir, günümüzdeki standart uygulama budur. Bu kazıma idrar yolundan yapılır=transüretal tezeksiyon (TUR). Kazınan dokular histolojik incelemeye gönderilir. Tümör cinsinin belirlenmesiyle, tümörün mesane duvarındaki derinliği tespit edilir. Diğerlerinin yanı sıra, bu tespit bundan sonraki uygulamaları belirler.

  1. Küçük, tek, yüzeysel teşhislerde 3 ayda bir mesane endoskopisi yoluyla kontrol yeterlidir.
  2. Belli bazı yüzeysel tümörlerde lokal olarak mesanede uygulanan  kemoterapi yararlı olabilir. Bu kazıma işleminden hemen sonra 24 saate kadar uygulanır ve mesane tümörlerinin tekrardan nüksetme ihtimalini azaltır.
  3. Henüz yüzeysel olmakla birlikte mukozanın altına yayılmış tümörlerin ya da yine yüzeysel olan ancak mesanenin birçok noktasında oluşan tümörlerde, mesane 4-6 haftalık aralıklarla tekrar kazınmalıdır.
  4. Mesane duvarında daha derinlere yayılmış tümörlerde kazıma işlemi tümörün tamamen yok edilmesine yetmez, daha kapsamlı bir tedavi gerekir. Bu takdirde mesanenin ameliyatla alınması gereklidir: Sistektomi.

Alınan mesaneyi telafi etmek için çeşitli cerrahi müdahale imkanları mevcuttur. Bu bağlamda biriktirerek ya da doğrudan idrar boşalması arasında bir tercih yapılır. Hangi yöntemin seçileceği, farklı kriterlere göre belirlenir Bu tercih hastanın yaşı, cinsiyeti, hastalık geçmişi ya da geçmiş ameliyatlar dikkate alınarak yapılır.

Hastanemizde idrar boşaltma konusunda tüm modern ve geçerli yöntemleri uygulayabiliyoruz ve bu konuda yıllara dayanan bir tecrübeye sahibiz.

 

Sayfada ara:
St.-Antonius-Hospital

RWTH Aachen Akademik Eğitim Hastanesi

Klinik für Urologie und Kinderurologie

Üroloji ve çocuk ürolojisi Kliniği

Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler

+49 2403 - 76-1861

 
St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 76 - 0
Faks: 02403 76 -1119