Telemikroskopi

Kötü huylu hastalıkların tedavisi, eşit ölçüde hızlı teşhis koyulmasını ve çeşitli uzmanlık alanları arasında en iyi işbirliğinin yapılmasını gerektiriyor. Burada kanser uzmanı (onkolog/hematolog) bir “kılavuzun” merkezi fonksiyonunu üstleniyor. Mümkün olduğu kadar hedefe yönlendiren teşhisi ve sonra da tedaviyi koordine etmesi gerekiyor. Buna sıkça Almanya’nın her yerinden uzmanlar da dahil ediliyor. Bu, çoğunlukla değerli olan zamanın harcanmasına yol açıyor.

Tele onkoloji, hematoloji ve onkoloji kliniğinin doğrudan bilgisayar destekli olarak başka merkezlerle (özel laboratuarlarla ve çeşitli üniversite klinikleriyle), canlı video konferans yoluyla mikroskop altında doku numunelerinin birlikte değerlendirilmesine (telemikroskopi) izin veren bir bağlantı kurmasına olanak sağlıyor.

Bir telemikroskopi sistemi, kaliteli bir mikroskoptan, sitomorfolojiye uygun hale getirilen dijital bir renkli kameradan, uzmanlaşmış bir görüntü dokümantasyonu yazılımının bulunduğu bir bilgisayardan ve bir konferans modülünden oluşuyor. Bu sayede numunelerin 2. ya da 3. bir enstitüye gönderilmesine gerek kalmıyor ve bu sayede tedavi başlayana kadar değerli zamanın kazanılması sağlanıyor. Sistem bunun ötesinde, örneğin en iyi ameliyat yöntemini planlamak için röntgen filmlerinin doğrudan ortak değerlendirmesine de izin veriyor.

Telemikroskopi, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından teşvik edilen “akut ve kronik lösemiler yetkinlik ağına” katılıma da olanak sağlıyor. Bu yetkinlik ağı, akut ve kronik lösemilerde nüfusa bağlı bakım ve sağlıkla ilgili araştırmanın iyileştirilmesi için dünya çapında lider bir lösemi işbirliği ağının oluşturulmasını hedefliyor.

Ayrıca bu sistem, bulgular canlı olarak başka uzmanlarla tartışılabildiği ve değerlendirilebildiği için doktor eğitimi için de en modern koşulları sunuyor.

Sayfada ara:
St.-Antonius-Hospital

RWTH Aachen Akademik Eğitim Hastanesi

Klinik für Hämatologie und Onkologie
Hematoloji ve Onkoloji

Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler

+49 2403 - 889464

 
St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 76 - 0
Faks: 02403 76 -1119