Erken Multidisipliner Rehabilitasyon Uygulanmasıyla İlgili Endikasyonlar

Akut tıbbi/operatif tedaviden sonra rehabilitasyon potansiyeli olan hastalar, özellikle aşağıdaki uzmanlık alanlarından:

Kaza cerrahisi/Ortopedi:

Örneğin:

 • Çoklu travma
 • Yaygın uzuv yaralanması
 • Leğen kemiği yaralanması
 • Omurga yaralanması (operatif/konservatif)eklemin muhafaza edildiği/eklem protezinin takıldığı ameliyat
 • Osteoplasti
 • Uzuv kesme
 • Omurga ameliyatı
 • Sürekli, yatılı tedavi gerektiren ağrı semptomlar vs.

Dahiliye:

Örneğin:

 • Kardiyopulmonal hastalıklar, kardiyolojik müdahaleden sonra
 • Gastroenterolojik hastalık
 • Diyabet sonrası hasarlar
 • Damar hastalığı vs.

Nöroloji/Sinir cerrahisi:

Örneğin:

 • Beyin enfarktüsü
 • Beyin kanaması
 • Kafa-beyin travması
 • Beyin tümörü
 • Hipoksik beyin hasarı
 • Apseli ya da apsesiz menenjit
 • Travmadan sonra omurilik zedelenmesi
 • İltihap
 • Kanama
 • Tümör ameliyatı
 • Fraktürler/spontan fraktürler/omurlarda osteolizler
 • Disk kayması
 • Spinal kanal daralması
 • Polinevrit vs.

(Kardiochirurgie: )

Kalp cerrahisi:

Örneğin:

 • Kalp apeksi baypası (ACVB)
 • Kalp kapakçığı takılması vs.

Genel cerrahi:

Örneğin:

 • Uzun vadeli hareketsizliğe yol açan büyük abdominal cerrahi, toraks cerrahisi müdahaleleri vs.

Damar cerrahisi:

Örneğin:

 • Büyük damar cerrahisi müdahaleleri
 • Uzuv kesilmesi
 • Uzun süreli hareketsizlik vs.

Yoğun bakım:

Örneğin:

 • Uzun yoğun bakımdan sonra
 • Hareketsizlik
 • Bilinç kısıtlanması
 • Critical Care polinöropatisi vs.

Onkoloji:

Örneğin:

 • onkolojik hastalıklara eşlik eden komplikasyonlarla (nörolojik ortopedik vs.)
 • Uzun süren hareketsizlikten sonra vs.
Sayfada ara:
St.-Antonius-Hospital

RWTH Aachen Akademik Eğitim Hastanesi

Fachübergreifende Frührehabilitation
Erken multidisipliner rehabilitasyon

Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler

+49 2403 - 76-1708

 
St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 76 - 0
Faks: 02403 76 -1119