Kısmi (Parsiyel Nefrektomi) Böbrek Tümörü Ameliyatı

Birkaç sene evveline kadar kısmi Böbrek Tümörü Ameliyatları sadece tam ameliyat (Radikal Nefroktomi) neticesinde Diyaliz mecburiyeti olan, yani çoğunlukla tek böbrekli hastalara uygulanmaktaydı. Bu arada böbreğin kısmen veya tamamen alınması ile ilgili ameliyat sihhatli bir böbreğin mevcudiyeti ile sağlama bağlanır böylece derhal oluşabilecek bir diyaliz mecburiyeti tehlikesi önlenebilsin.                                                                                                                                                                                                          Şayet  tümörün yerinin saptanması kısmi bir ameliyat yapılmasına müsaade ediyor ise  kısmi bir ameliyat uygulamaktayız.

Sayfada ara:
St.-Antonius-Hospital

RWTH Aachen Akademik Eğitim Hastanesi

Klinik für Urologie und Kinderurologie

Üroloji ve çocuk ürolojisi Kliniği

Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler

+49 2403 - 76-1861

 
St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 76 - 0
Faks: 02403 76 -1119