Hizmet verilen tıbbi birimler

Görüntüleme ve Teşhis Merkezi

 • Mamografi
 • Galaktografi
 • Mamasonografi (ultrason)
 • Manyetik Rezonans Tomografi (MRT)
 • Bilgisayarlı tomografi (CT)
 • Radyodiyagnostik
 • Üst karın ultrasonu
 • Kemik sintigrafisi
 • Nükleer Tıp

Biyopsi

 • Ultrason destekli jet iğne biyopsisi
 • Stereotaktik vakum biyopsisi
 • Mamatom vakum biyopsisi
 • İnce iğne aspirasyon sitoloji
 • CT ponksiyon
 • MRT ponksiyon

Operatif tedavi

 • Meme koruyucu ve koltuk altı lenf nodlarının bırakıldığı tümör cerrahisi
 • Sentinel (bekçi) lenf nodu tekniği
 • Mastektomi (tüm memenin alınması)
 • Primer meme rekonstrüktif cerrahi
 • Sekonder meme rekonstrüktif cerrahi
 • Meme rekonstrüktif ve küçültme ameliyatları
 • Düzeltme ameliyatı
 • Nonpalpabl bulgularda (mamografi ve ultrason ) ameliyat öncesi tel ile işaretleme
 • Spesimen radyografisi, spesimen ultrasonu
 • Hızlı kesim teşhisi (kurumun hızlı kesim laboratuarında)

Onkoloji Kliniği

 • Ayakta tedavi ve bakım
 • Tedavi programlama randevusu
 • Yatılı tedavi ve bakım
 • Neoadjuvan (ek) kemoterapi (ameliyat öncesi)
 • Adjuvan (ek) kemoterapi (ameliyat sonrası)
 • Palyatif kemoterapi (metastaz oluşumu sırasında)
 • Sitostatik monoterapi
 • Sitostatik kombine tedavi
 • Antikor tedavisi (Herceptin)
 • Kemik metastazı tedavisi (bifosfonatlar)
 • Sitostatik imalat yeri

(Antihormonelle Therapie)

Antihormon tedavisi

 • Adjuvan antihormon tedavisi
 • Palyatif antihormon tedavisi

Işın tedavisi

 • Ameliyat sonrası yardımcı ışın tedavisi
 • Metastaz oluşumunda adjuvan ışın tedavisi
 • Vücut içi ışın tedavisi
 • Ağrı şikayetlerinde ışın tedavisi (örn. kemik ağrıları)

Araştırmalar

 • Yurtiçi ve uluslararası araştırmalara katılım imkanı
 • Kanser hastası kadınlara ve ailelerine psikoonkologlar tarafından danışma hizmeti
 • Fizyoterapi imkanları (fizyoterapik jimnastik, lenf drenajı)

Köln Üniversitesi Irsi Meme ve Yumurtalık Kanseri Merkezi

 • Danışma hizmeti
 • Moleküler genetik inceleme (gen testi)
 • Kanseri önleme araştırmaları
 • Klinikte tedavi, genetik tedavi ve psikoterapi

Psikoonkolojik Bakım

Meme kanseri uzman rehberi

 • Hasta danışma ve refakat hizmetleri
 • Hasta ailesi danışma ve refakat hizmetleri
 • Muayene ve görüşme koordinasyonu

Sosyal danışmanlık

 • Toplumsal - yasal sorunlarda danışmanlık
 • Destekleyici imkan danışmanlığı
 • Rehabilitasyon bakımı rehberlik hizmetleri

St.-Antonius hastanesi Euregio-Reha-Zentrum GmbH

St.-Antonius-Hospital Eschweiler e. V.-- Spor ve sağlık

 • Rehabilitasyon için spor
 • Kanser ameliyatı sonrası spor

Organizasyonlar ve seminerler

 • Kendi kendine muayene kursları
 • Düzenli meme etkinlik günleri
 • Meslek içi eğitimler
Sayfada ara:
St.-Antonius-Hospital

RWTH Aachen Akademik Eğitim Hastanesi

Euregio-Brust-Zentrum
Euregio Göğüs Merkezi

Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler

+49 2403 - 76-1835

 
St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 76 - 0
Faks: 02403 76 -1119