İşbirliği yapılan ortaklarımız

  • Düren Patoloji Enstitüsü
  • Kapuzinerkarre Aachen birlik muayenesi
  • Dr. Petermann-Meyer Psikoonkoloji muayenesi
  • Eschweiler St.-Antonius hastanesi ışın tedavisi, radyoloji ve nükleer tıp polikliniği
  • Ailevi Meme ve Yumurtalık Kanseri Merkezi 
    Köln Üniversite Kliniği (Bayan Prof. Schmutzler)
  • St.-Augusinus hastanesi yatılı bakım evi, Düren-Lendersdorf
  • Medizinisches Versorgungszentrum Stolberg
Sayfada ara:
St.-Antonius-Hospital

RWTH Aachen Akademik Eğitim Hastanesi

Euregio-Brust-Zentrum
Euregio Göğüs Merkezi

Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler

+49 2403 - 76-1835

 
St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 76 - 0
Faks: 02403 76 -1119